Nissan Garanti

Nissan Garanti
Med alla Nissan-bilar följer trygghet och lugn. De är skräddarsydda för dina behov, har Nissans omfattande garantier och tjänster och gör att du alltid får hjälp när du behöver det. Vi erbjuder följande garantier på våra personbilar, lätta lastbilar och elbilar:

Personbilar
3 år/100 000 km garanti. Nissans Nybilsgaranti täcker alla delar och komponenter i nya Nissan-bilar som levereras av Nissan och som visar sig ha material- eller tillverkningsfel. Nybilsgarantin, inkl. Nissan Assistans, gäller 3 år från garantins startdatum eller 100 000 km, beroende på vad som inträffar först.

Transportbilar
5 år eller 160 000 km garanti (beroende på vad som inträffar först)
Det här är mycket mer än bara en garanti, eftersom den omfattar:

  • 5 års/160 000 km nybilsgaranti på hela bilen*
  • 5 års lackgaranti
  • 5 års Nissan Assistans, som täcker tekniska fel, olyckor och händelser som inte täcks av garanti, t.ex. punktering, borttappade nycklar eller användning av fel bränsle.
  • 12 års rostskyddsgaranti
  • Garantin följer bilen och är därför fullt överförbar till nästa ägare.

Elbilar:
5 år eller 100 000 km garanti (beroende på vad som inträffar först) på batteri och komponenter, relaterade till eldrift.
3 år eller 100 000 km garanti (beroende på vad som inträffar först) på övriga standardkomponenter.

12 år Rostskyddsgaranti
Nissans Rostskyddsgaranti täcker karossdelar i metallplåt som drabbas av genomgående rostangrepp inifrån och ut på grund av material- eller tillverkningsfel. Rostskyddsgarantin gäller för alla modeller (frånsett 4 olika modeller som namnges nedan) under 12 år från garantins startdatum, oberoende av körsträcka. Rostskyddsgarantin förutsätter att bilen kontrolleras av en auktoriserad Nissan-Återförsäljare enligt varje bils kontrollplan (finns i servicemanualen).

3 år Lackgaranti
Nissans Lackgaranti täcker lackerade karossdelar (utom underredet) som uppvisar lackskador på grund av felaktiga material eller felaktigt utfört arbete. Lackgarantin gäller tre år från garantins startdatum oberoende av körsträcka. Dessutom är varje ​​​​​​​​originaldel och -tillbehör försäkrade genom en 1-årig, 2-årig eller 3-årig (obegränsat körsträcka) garanti, baserat på typ av produkt. Allt detta underlättar för dig att hålla din Nissan i samma skick som när du köpte den.
Det finns ett par undantag till villkoren ovan. Läs därför mer i ditt garanti- och servicehäfte som följde med din bil. Du är även välkommen att ta kontakt med vår kundtjänst om frågor kring garantierna på din bil.

*5 år/160 000 km (det som inträffar först) garanti på Nissans transportbilar (gäller ej e-NV200: 5 år/100 000 km garanti på delar relaterade till eldrift, inklusive batteri, 3 år nybilsgaranti + 2 år förlängd garanti /100 000 km på resten av bilen)
Obegränsad körsträcka gäller för Nissan Assistans, lackgaranti, rost och Nissans originaldelar. För ytterligare uppgifter se vår garantibroschyr.